dimecres, 3 de març de 2010

la K

no sabem d'on ve
però es presenta direkta i radikal

multidireccional,
s'eskampa entre diagonals i rectes

kontestaria en respostes
es ruina de tota la família

només ella pot per fotre fóra ki li peska
pk parla com li dóna la gana

la C i la Q ni la miren a la cara
traició familiar de vulgar fonética